Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
334
kondigen.—De arme wilden zagen den
Missionnaris met tranen in de oogen ver-
trekken ; want zij wisten liet maar al te
goed, dat zij gedurende eenen geruiinen
tijd, misschien wel gedm-ende verschei-
dene jaren zonder Herder en dus van de
overvloedige troostmiddelen van onzen H»
Godsdienst verstoken zouden zijn. Zij
spoorden elkander nochüns aan van altijd
aan de ontvangene genadé te beantwoor-
den. Eiken avond kwamen zij te zamen.
Dau herhaalden zij de onderrichtingen
hun door den Missionnaris gegeven,
wekten elkander op tot dankbaarheid en
verheerlijkten den goeden God door ge-
beden en lofzangen. —Ruim drie jaren
daarna kwam de Missionnaris hen weder
bezoeken; hij wekte hen op van zich
door het spreken vau ecue goede Biecht
voor te bereiden tot het ontvangen van
het allerheiligste Sacrament des Altaars
en ondervraagde elk afzonderlijk in hoe-