Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
233
die tot het ware geloof bekeerd zijn, dik-
wijls in dankbaarheid overtroffen worden.
Treffend zijn de voorbeelden, die ons
dienaangaande door de Missionnarissen
worden medegedeeld. Van de groote me-
nigte, ons door hen gemeld, wil ik slechts
een enkel aanhalen:
Een ijvervolle Missionnaris had onder-
scheidene wilden tot het geloof bekeerd.
Nadat zij genoegzaam in den H.Godsdienst
onderwezen waren, werden zij door de
wateren des II. Doopsels gezuiverd en tot
de tafel des Ileercn toegelaten. De ^lissi-
onnaris wekte hen daarna op tot eene groo-
te dankbaarheid, zoo als de verhevenheid
der genaden, door hen ontvangen, zulks
verdiende, en vermaande hen van toch
altijd het kleed der onschuld, dat zij door
het H. Doopsel hadden terug bekomen,
zorgvuldig te bewaren. Hij verliet hen
vervolgens om aan andere wilden het
geloof van den alleen waren God te ver-