Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
232
geheel en al aan dien goeden God op, ver-
richt alles, wat gij doen zult, te zijner eer
en met het inzicht om Hem voor al zijne
weldaden van harte te bedanken en woon
te dien einde de H. Offerande der Mis
bij, want door het H. Misoffer kunt gij u
het best van de aan God verschuldigde
dankbaarheid kwijten.
Het kind. Ik zal uwen raad opvolgen
lieve Moeder, en bid U, dank Gij den goe-
den God onophoudelijk in mijne plaats en
sta mij bij, opdat geheel mijn leven als een
offer van ware erkentelijkheid aan Hem
blijve toegewijd.
Maria. Doe dit, mijn kind, volg mijnen
raad op; wees waarlijk dankbaar, daar-
door juist zult gij nieuwe en overvloedige
genaden over u aftrekken.
voorbeeld.
Tot onze beschaming moeten wij be-
kennen, dat wij door de wilde volkeren,