Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
231
den, aan u geschonken, grooter zijn, naai'
die mate moet ook uwe dankbaarheid
grooter en oprechter zijn. Welnu, hoe
oneindig groot, hoe onbegrijpelijk zelfs is
niet de genade van met het H. Lichaam
en Bloed van Jesus te zijn gespijsd ? Hoe
zult gij hiervoor ooit erkentelijk genoeg
kunnen wezen*? Geheel uw leven moet
eene aanhoudende dankzegging zijn voor
zulk eene onbesefbare genade.
Het kind. Zeg mij, lieve Moeder, op
welk eene wijze ik wel het böst mijne
dankbaarheid kanbetooncn. Tk beken het,
dat ik den goeden God nooit genoeg kan
bedanken voor het geluk, dat Hij mij heeft
geschonken van mij met het Brood der En-
gelen te spijzen. Leer Gij mij de middelen
kennen, waardoor ik het best kan toonen.
dat ik waarlijk een dankbaar kind ben,
Maria. De da^baarheid wordt het
best getoond door daden. Tracht daarom
altijd Gode welgevallig te leven. Offer u