Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
228
de tot Jesus leve en sterve. 0 liefderijke
Engel-Bewaarder en gij mijne heilige Pa-
tronen, beschermt en beveiligt mij dezen
nacht en gedurende mijnen slaap, looft on-
ophoudelijk den Heer in mijne plaats, ge-
waardigt u ook mij thans van uit den he-
mel te zegenen en mij na den dood ten
hemel te leiden.
nul zoor (•orhiodig drieiiiaal hot WecH
Bogroct c>ii zeg daarna iiiccr iiict lict hart
dan tnet den mond:
O mijne Oppervorstin, o mijne Moeder,
ik draag mij geheel en al aan U op; en om
IJ mijne verkleefdheid te toonen wijd ikU
heden mijne oogen, mijne ooren, mijnen
mond, mijn hart, geheel mij zeiven toe.
Dewijl ik U toebehoor, o mijne goede
^Moeder, bewaar mij, verdedig mij, als uw
goed en uw eigendom; o mijne Moeder,
gedenk, dat ik u toebehoor. Bewaar mij,
bescherm mij als uw goed en uw eigen-
dom. Amen.