Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■u
227
AANBEVELING AAN HET H. HART V. JESUS.
O allerminnclijkst TIart van Jesus, ik
b(!veel U dezen nacht mijn hart en mijn
lichaam, opdat zij veilig in U rusten. En
dewijl ik gedurende mijnen slaap niet in
staat ben om God te loven, gcwaardig U
mij hierin te vervangen en zoo menig-
maal mijn hart dezen nacht zal kloppen,
gelief zoo menigmaal voor mij de heilige
Drievuldigheid te loven cn te danken.
Vang al mijne ademhalingen in ü op cn
offer ze Haar als vurige liefdevonken. Ara.
AANBEVELING AAN DE H. MAAGD, UW EN
ENGEL-BEWAARDER EN UWEN PATROON.
O goede Moeder Maria, aan uwe moe-
derlijke teederheid en in uwe bijzondere
bewaring beveel ik mij dezen nacht cn ik
bid ü vurig, gewaardig U alles van mij tc
verwijderen wat mij tot zcmde zou kunnen
vervoeren. Sta mij bij, opdat ik in de lief-