Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
226
sterven, laat lien in uwe liefde uit deze
wereld scheiden. O Hart van Jesus, tot
den allei'pijnlijkstcn doodstrijd gebracht,
heb medelijden met de stervenden. — Ik
bid U ook voor dc lijdende zielen in het
vagevuur, verminder hare pijnen, verlos
haar uit dc vlammen, neem haar bij U in
den hemel.
aanbeveling aan god.
Nu ga ik mij ter rust begeven ter
eere vau de rust, die Jesus op aarde ge-
nomen heeft. Bewaar mij, o goede God,
gedurende dezen nacht, verwijder alle ver-
volging en listen des vijands van mij;
dat uwe heilige Engelen mij beschermen
en dat uw zegen altijd over mij blijvc
door de verdicusteu van Jesus, uwen god-
delijken Zoon, die dezen morgen het
voedsel mijner ziel geworden is eu die
met Ü leeft en hccrscht in eenheid des II.
Geestes, God in alle eeuwigheid. Amen.