Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
lioore, welke Jesus in een rein hart
ontvangen en mij zijn heilig Vleeseh
I en Jïloed tot een onderpand der eeu-
wige zaligheid moge strekken.
voorbeeld.
Louisa Alaria, de doeliter van Lode- i
wijk XV, Koning van Frankrijk, had !
het geluk door hare bezorgde moeder j
reeds vroegtijdig tot de deugd te wor- |
den opgewekt. Zij vermeed zorgvuldig ;
alle misslagen en legde er zich met j
ijver op toe, om door de beoefening i
van deugden haar jeudig hart aan ;
God welbehaaglijk te maken. Desniet- \
tegenstaande achtte zij zich zelve on- I
waardig tot de eerste H. Communie i
toegelaten te worden. Toen men haar I
op bijna elfjarigen leeftijd over die be- |
slissende verrichting sprak, gaf zij ten i
antwoord, dat de tijd daartoe voor j
haar nog niet gekomen was, naardien |