Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
225
komst getrouw te dienen en alles te ver-
mijden, waardoor ik TJ mijn liefderijken
hemelschen Vader zou kunnen vergram-
men. Verleen mij hiertoe uwe genade. A.
gebed voor de levenden en over-
ledenen.
Zegen, o Heer, mijne ouders, broeders
en zusters, mijne bloedverwanten en
vrienden en allen, voor welke ik ver-
plicht ben te bidden; vervul hen met uwe
genade iu dit leven en maak hen zalig in
het andere. Verhoor ook, o goede God, de
gebeden, die wij U opdragen voor onzen
H. Vader den Paus, voor onzen Bisschop,
voor de Priesters en voor allen, die aan
het heil der zielen arbeiden; stort over
hen den geest van wijsheid en verstand,
van raad en sterkte, van wetenschap en
godvruchtigheid, en vervul hen met den
geest van vrees des Heeren. Ontferm U
ook over hen, die in dezen nacht zullen
67 15