Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
221
Maria, Gij zijt mijne Moeiler, ik ben uw
kind! Met welgevallen zietOij oj) mij ne-
der, vooral thans nu ik uwen lieven Zoon
in mijn hart heb ontvangen. Eens zal ik
het geluk hebben van door U beschermd,
het rijk der hemelen binnen te treden, cn
U, goede Moeder, te aanschouwen. Aldaar
zal ik gedurende de gansche eeuwigheid
met de gelukzaligen zingen: Maria is onze
Moeder, wij zijn hare kinderen; Maria
wees gegroet in alle eeuwigheid! Amen.
dat het aldus geschiede.
avondgebed op commitniedagen.
O goede Vader in den hemel,doordron-
gen van dankbaarheid kniel ik bij het ein-
de v.an dezen schoonen dag in uwe tegen-
woordigheid neder. Gij ziet. Gij hoort mij
en luistert met welgevallen naar mijne
dankzegging. Maar, hoe zal ik U naar be-
hooren mijne erkentelijkheid bewijzen ?
Reeds van het begin mijner geboorte hebt