Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
220
en nog dezen morgen door zijn aanbidde-
lijk Sacrament gesterkt is. Ach, sta mij
bij, opdat ik mijne kostbare, mijne onster-
felijke ziel toch nooit door de zonde be-
smeure. In één woord: ik wijd mij vol-
komen en geheel aan uwen dienst toe, en
maak daarom het vaste besluit nimmer
iets te bedrijven, waardoor ik IJ, mijne
goede INIoeder, zou kunnen bedroeven.
Ik wil daarom aUes aanwenden, wat in
mijn vermogen is, om Ü tc behagen; daar-
om zal ik geenen dag laten voorbijgaan,
zonder het een of ander gebed tot ü te
stieren. Hoe jong ik ook ben, zal ik toch
nu reeds zooveel als ik kan, ook anderen
voor uw beminnelijken dienst trachten te
winnen. Hoe gelukkig zoude ik zijn,indien
ik konde maken, dat Gij ook door anderen
bemind werdt! Welaan dan Maria, zie
goedgunstig op deze zoo welgemeende
wenschen neder! In de grootste vreugde
mijns harten herhaal ik nogmaals: O