Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2iy
den, ik w euscli het te doen met een oprecht
harten het zal niet zoo zeer de mond zijn,
die thans tot U spreekt als w el het hart,
waarvan Gij al dc verlangens kent en dat
zoo vurig wenscht Ute beminnen. Ik her-
haJil het dan en ik wensch het onophou-
delijk met de grootste vurigheid, met
kinderlijk vertrouwen en met de teeder-
ste liefde te herhalen: Goede Moeder, ik
wil U geheel en voor altijd toebehooren.
Keeds in mijne jeugd oiïer.ik mij aan Uop.
Ik wijd van nu af voor altijd aan U toe
geheel mijn lichaam: mijne handen, mijne
voeten, mijne oogen en voornamelijk mijn
hart. Ach, mocht dit hart U gedurende de
gansche eeuwigheid beminnen 1 Mijn li-
chaam behoort thans aan V goede Moe-
der, ik mag het dus nooit weer aan dc
zonde overgeven. Maak Gij dat ik het
steeds rein beware. Ik oller U o(jk oj>
mijne ziel, die ziel, die in hetdoopscl door
liet Bloed van Jesus, uwen Zoon, gezuiverd