Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
218
Koningin des hemels, gelukzalige Gees-
ten, die den troon van den allerhoogste
omringt, Bescherm-Engel, aan wiens
zorg ik bijzonder ben toevertrouwd, H.
Patronen en Patronessen, wier naam ik
draag, en gij alle Vitverkorenen des he-
mels, gij zijt getuigen van de verbinte-
nis, die ik nu vernieuwd heb; helpt mij
door uwe gebeden, opdat ik van God de
genade bekome van daaraan tot het einde
mijns levens getrouw te blijven. Amen.
TOEWIJDING AAN DE ALLERHEILIGSTE
MAAGD MARIA OP COMMUNIEDAGEN.
O Maria, Koningin van hemel en aarde,
verheven boven alle Engelen en Heiligen,
Moeder vau God en ook mijne Moeder,
ik kom op dezen schoonen dag, waarop ik
door het ontvangen van het allerheiligste
Sacrament des Altaars zoo innig met uwen
goddelijken Zoon vereeuigd beu, mij voor
altijd aan uw beminnelijken dienst toewij-