Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
n
217
tenis, die ik voor uwe voeten in het aan-
schijn van hemel en aarde thans met U
aanga. Eeuwige Vader, doe iu mij de ge-
nade herleven van de goddelijke aanne-
ming, waarmede Gij mij in mijne eerste
levensstonden verrijkt hebt, opdat ik niet
meer dan voor ü leve. O Jesus, mijn Za-
ligmaker, iu wiens Bloed ik gezuiverd
ben en dien ik dezen morgen onder de ge-
daante van Brood heb mogen ontvangen,
vernieuw en bevestig in mij uw afbeeld-
sel, dat ik zoo dikwijls door de zonde ge-
schonden heb. Ach, mijn Verlosser, ge-
doog toch uiet, dat ik U ooit van mij vcr-
drijve! Heilige Geest, oorsprong van alle
goed, wees ook het begin van al mijne
gedachten, van al mijne begeerteu, van al
mijne werken, opdat er voortaan in mij
niets gevondtïu worde, wat ccn kind Gods,
eeuh'dcmaat van Jesus Christus, eu eenen
tempel, dien Gij geheiligd hebt, on-
waardig zij.