Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
216
Helaas, ik heb niet geleefd gelijk zulk
eene verhevene waardigheid het ver-
eisclite. Ach, mijn Vader, indien ik U nog
met dezen naam mag aanspreken, na U
zoo dikwijls en zoo grootelijks vergramd
tc hebben, vergeet al de zonden mijner
jeugd. Ik wensch oprecht TJ de overige
dagen mijns levens zoodanig te dienen,
als Gij het waardig zijt. Dit voornemen
heb ik dezen morgen reeds gemaakt, toen
Jesus in mijn hart rustte, ik maak het
nogmaals, terwijl ik in uwe tegenwoordig-
heid de beloften vernieuw, die in het
doopsel voor mij gedaan zijn,
I loor dan, mijn God, wat ik TJ thans be-
loof: ik verzaak uit geheel mijn hart den
duivel en zijne ijdelheid, de wereld en
hare i)raclit, dc zonde cn al de begeerlijk-
heid des vleesches. Ik verzaak mij zelvcn
en de bedorvenheid mijns harten; U aan-
bidden, TJ beminuen, TJ dienen, al uwe
geboden volbrengen, ziedaar de verbin-