Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
scheiding slechts openbaren, welke aan
de heilige tafel o]) den dag der eerste
Connnunie begonnen is. Het geduchte
vonnis dat Hij van de hoogte zijns rech-
terstoels zal uitspreken, zal slechts de
bekrachtiging zijn van het vonnis, dat
Hij op den dag der eerste Communie uit
het diepste des heiligdoms uitspreekt.
En hoe zou dit ook anders kunnen zijn?
Zegt mijn Zoon niet door den mond van
zijnen Apostel, dat al wie kwalijk com-
municeert zijn eigen oordeel eet en
drinkt? (1) O mijn kind, overtuig udaar
wel'van en.zorg uwe eerste Communie
goed te doen.
Het kind. Maria, mijne Moeder, ach
bid toch voor mij, opdat ik op dien
bcslissenden dag, tot die kinderen be-
(1) Zie De Groote dag nadert! of brieven
over de eerste Communie, uit het Fransch
vertaald door Le Öagc ten Broek.