Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
215
hermeuwing der doopbeloften.
Aanbiddelijke Drievuldigheid, Vader,
Zoon en H. Geest, in wiens naam ik ben
gedoopt geworden, op dezen schoonen
dag, waarop ik het geluk gehad heb van
het II. Vleesch en Bloed mijns Verlossers
te ontvangen, kom ik het^verbond her- 1
nieuwen, hetwelk ik met U heb gesloten, 1
toen ik door de wateren des doopsels van i
de erfzonde werd gezuiverd. Ik dank U |
uit den grond mijns harten voor de on- j
waardeerbare weldaad, die Gij mij in uwe !
overgroote barmhartigheid, buiten zoo- I
vele anderen, hebt bewezen. Door mijne :
geboorte was ik een kind van gramschap, j
Door uwe goedheid, o mijn God, ben ik ■
in het water en den H. Geest herboren •
en op hetzelfde oogenblik uw kind, broe- j
der van uwen Zoon Jesus Christus en j
medeërfgenaam van zijne glorie ^ewor- |
den. I