Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■n
213
zwijkcn, want
Jlij vnstrooii de hoovaardigen van
harte, de geweldigen stool Hij van den
troon en de nederigen heft Hij er op. Zij,die
zwak zijn en mistrouwen in zich zelven
hebben, worden door den barmhartigen
God bijgestaan. Gij, o Ilcer, zijt mijne
kracht en mijne sterkte. Gij immers, o j
sterke God, Gij woont in mijn hart.Gij zult
daarin door uwe genade blijven, zoo lang
ik vrij blijf van groote zonde. Ach, mijn
God, behoed mij dan voor de zonde.Onder-
steun mijne zwakheid door uwe kracht
Be hongerigen vervult Gij met goederen.
Heer, laat mij altijd hongeren naar U en
naar U alleen; laat mij toch nimmer de ge-
noegens der wereld najagen. Indien ik niij
aan de kortst<mdige vreugde der wereld
overgaf en daarmede mijn hart vervulde,
zoudt Gij uiet uicer in mij willen wonen
met de schatten uwer hemelsche genaden;
want de rijken zendt Gij ledig weg.