Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
211
jiiidi W'.Gijheht op de gerinyhiidvan mijy
uw kind, nrdcrgizien Gij hebt mijne
zwakheid niet versmaad. Neen, Gij hebt
dp zwakheid in mij lief geluid-, om mij op
dezen dag des te overvloediger met uwe
sterkte en met uwe kracht te vervullen.
Hoe gelukkig ben ik, dat ik zoo nauw met
U heb mogen vereenigd worden. Nimmer
zal ik mijn geluk naar waarde kunnen be-
seffen.
Van nu af zullen alle geslach ten m ij za -
Hf/ noemen. De Engelen verheugen zich
over mijn geluk. Zij beschouwen mij met
eerbied en verwondering; want zij zien in
mij een tabernakel, waarin Jesus, hun
God en Koning is nedergedaald. Zij be-
zingen luide het voorrecht, dat mij is te
beurt gevallen.
Want die machtig is, ht-eft groote din-
gen aan mij gedaan. Ilij heeft den hemel
iu mijne ziel gebracht; Hij zeifis in mijn
hart nedergedaald; de Engelen omring-