Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
209
ondkr het zingen van den lofzang
magnificat.
Als tie tij«] het toeinnt kuiit'gU> terwijl het
llagiiiKent gezongen w<>r<lt, in»g het vol-
gende bidden.
Allerheiligste Moeder Maria, daar ik
dezen morgen den beminnelijken Jesus in
mijn hart ontvangen heb, kan ik niet beter
doen dan nogmaals in vereeniging met U
daarvoor mijnen aanbiddenswaardigen
Verlosser te bedanken. Gij zijt de eerste
geweest, die het geluk gehad hebt van
Jesus iu TT te ontvangen. O lieve Moeder,
hoe verheugd waart Gij toen, Uw Imrt
stroomde over van liefde tot uwen bemin-
nelijken Jesus en uwe tong kon nauwe-
lijks den dank uitstamelen voor zulk eene
vreugde, voor zulk eene overgroote wel-
daad. Aeh, mocht ook ik met dezelfde
gevoelens bezield zijn en met dezelfde
dankbaarheid en liefde den lofzang kunnen
zingen, dien dc 11. Geest ü had ingegeven
" G7 ' 14