Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
207
ken geduld in hunne smarten en verleen
hun, indien het hun zalig is, eene spoedige
genezing. Ontferm u ook over de zondciren
cn ongeloovigen, hehoed hen en maak dat
ze U uit geheel hun hart beminnen en on-
dervinden, hoe zoet het is ü te dienen.
Heb ook medelijden met de stervenden.
Laat hen in uwe liefde uit deze wereld
scheiden. O aanbiddelijk Hart van mijnen
Jesus, lietwelk zulk eenen zwaren dood-
strijd geleden hebt, ontferm U over hen,
die thans met den dood worstelen. Ont-
ferm ü ook, goede Zaligmaker, over allen,
die in het vagevuur nog moeten voldoen
voor de zonden, die zij in hun leven be-
dreven hebben; verminder hunne smar-
ten ; neem ze bij U in den hemel. Amen.
gebed tot maria.
Goede Moeder Maria, hoe zou ik in de
tegenwoordigheid van het allerheiligste
Sacrament tot Jesus kunnen bidden, zon-