Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
206
vens zal aan uw beminnelijken dienst toe-
gewijd zijn cn aldus hoop ik na een leven
vol verdiensten U eens voor eeuwig te aan-
s(;houweu en te beminnen in den hemel.
Gij kunt dit maken, lieve Jesus, verhoor
mijne bede, vervul mijne wenschen.
Ook mijne naasten moet ik thans we-
der in mijne gebeden gedenken. Ik beveel
mij aelven met allen, die mij dierbaar zijn
en met hen, voor welke ik verplicht ben
te bidden in uw allerheiligste Hart. Laat
ons daarin verborgen blijven tegen alle
gevaren naar ziel en lichaam. Laat ons
daarin al die genaden putten, welke ons ter
zaligheid noodig zijn. Zegen thans van uit
uw H. Tabernakel, waarvoor ik neder-
geknield ben, mijne ouders, broeders en
zusters, mijne bloedverwanten en vrien-
den en allen, die mij ooit eene weldaad be-
wezen hebben. Zegen onzen H, Vader den
Paus van Rome, de Bisschoppen, Pries-
ters en Missionarissen. Schenk aan dc zie-