Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
iMaria. Ja iiiijii kind, het is noodig
dat gij met eene zalige vrees bezield
wordt; want op den dag der eerste hei-
lige Communie beslissen veelal de kin-
deren over hunne eed\vigheid. Zij gaan
te zamen aan dezelfde tafel; zij hebben
deel aan denzelfden maaltijd; doch, daar
hunne gesteldheid niet dezelfde is, komen
zij er door eenen oneindigen afstand van
elkander gescheiden van terug. Terwijl
sommigon het leven hebben ontvangen,
is de dood het deel van anderen gewor-
den ; terwijl eenigen zich ter rechter
zijde hebben geplaatst, hebben anderen
zich ter linkerzijde gesteld. XJit het diep-
ste hunner harten verheft zich de stem
van mijnen Zoon Jesus Christus, die aan
sommigen zegt: Komt, gezeyenden mijns
Vaders en aan anderen: Gaai weg, ver-
vloekten, in het eeuwige vuur. In den dag
des oordeels zal mijn Zoon aan de verga-
derde volkeren die verschrikkelijke af-
07