Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
205
schapene en sta mij bij, opdat ik toch
nimmer door de zonde van U geseheiden
worde. Ik vernieuw nogmaals het ver-
boud, hetwelk ik dezen morgen, toen
Gij onder de gedaante van brood in mijn
hart rusttet, met U heb gesloten. Ik wil
liever sterven dan ü ooit door eene dood-
zonde vrijwillig beleedigen. Indien Gij
mocht voorzien, dat ik ooit het ongeluk
zou hebben van in eene groote zonde te
vallen, ach, ik bid U, lieve Jesus, laat
mij dan toch liever op dezen oogenblik in
uwe liefde sterven. Geef ook, dierbare
Verlosser, dat ik dagelijks in de deugd
voortgang doe. Maak mij aan U gansch
gelijkvormig; maak mij zachtmoedig en
ootmoedig, kuisch, ijverig, geduldig en
liefdadig gelijk Gij. Maak mij ée'n met U.
Gij hebt gezegd, lieve Jesus: Die Mij eet
zal ook door mij leven. Dit wensch, dit
verlang, dit hoop ik. Ja, lieve Jesus, door
U wil ik leven. Eik oogenblik mijns Ie-