Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
203
vrees, zonder welke men voor U niet be-
hoort te verschijnen, die vrees, die 'uit
de ootmoedigheid voortkomt en door de
liefde, den vrede cn de blijdschap der ziel
vergezeld is. Doe mij met uwen Voorloo-
pcr, den H. Joannes verwonderd staan
over uwe ootmoedigheid en goedheid,
waarmede Gij tot mij komt. Doe mij met
hem erkennen, dat ik niet waardig ben
een uwer schoenriemen los te maken.
Geef, dat ik met dien vader, die door het
storten • van godvruchtige tranen eu door
een levendig geloof de genezing van zij-
nen zoon verzocht, IJ cvert vurigaanbidde.
Laat mij met de Chananesche vrouw aan
uwe voeten blijven in de overtuiging van
mijne onwaardigheid, tot dat Gij mijne
ziel geheel en al genezen cn met U ver-
eenigd hebt. Geef dat ik mij bij die Kngc-
len en II. Oudvadci's voege, die den troon
waarop Gij U als een geslacht Lam ver-
toont, omringen. Dat ik daar voor U eer-