Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
201
waarlijk aanbeden wordt, dan door de
liefde. Geef dan dat ik U uit geheel mijn
hart beminne. Geef dat de liefde, die ik
U verschuldigd ben, gedurig in mij ver-
meerderd worde; bijzo^ider nu, terwijl ik
hier de liefde kom overwegen, welke Gij
mij in dit Sacrament bewijst. Uier immers
toont Gij ons waarlijk, dat het uw ver-
maak is met de kinderen der menschen
te zijn; hier, waar Gij ons met uw eigen
Vleeseh en Bloed spijst en eenen voor-
smaak geeft der toekomstige zaligheid.
Nog dezen morgen heb ik het geluk gehad
op het allernauwst door dit Sacrament
met U vereenigd te worden; ach, mijn Je-
sus, bekrachtig het verbond dat ik toen
met u gesloten heb en (mtsteek mij zoo
zeer door het vuur uwer goddelijke liefde,
dat ik niets anders bennnne dan V, die
mijn hoogste goed zijt. O Maria, Moeder
der schoone liefde, maak dat ik uwen god-
delijken Zoon recht hartelijk beminne. A.