Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
200
&EBEDEN ONDER HET LOF
op den dag der eerste H. Commu-
nie en andere Communiedagen.
O mijn goede Jesus, mijn Verlosser en
Zaligmaker, mijn Heer en mijn God, ik
geloof wat ik niet kan zien. Ik geef mijne
zinnen gaarne gevangen ten dienste van
het geloof, hetwelk op uw goddelijk woord
steunt. Ik geloof dat het allerhoogwaar-
digste Sacrament, waarvoor ik eerbiedig
ben neergeknield, XJ geheel en al bevat ;
dat Gij daarin waarlijk tegenwoordig zijt.
Vermeerder miju geloof, goede Jesus,
maak het krachtig en levendig, opdat ik
Ü moge vereeren op eene wijze, die Uwer
waardig is, cn U in geest en in waarheid
aanbidden. Gij zijt een God, die niet