Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
199
Heeft zich gansch met u vereend;
Gansch in Jesus thans verslonden,
Hebt gij waarlijk Hem gevonden,
Die een eeuwig heil verleent.
Dierbaar kind, blijf Jesus minnen,
Offer Hem uw hart en zinnen.
Leef slechts voortaan voor zijne eer.
't Brood der Englen, u geschonken,
Moet geheel uw hart ontvonken
Voor uw Schepper, God en Heer!
O dan moogt gij vast vertrouwen.
Dat ge eens Jesus zult aanschouwen.
Niet in schijn van brood en wijn,
Maar in al zijn glans en luister.
Verre boven 't aardsche duister
Zult gij eeuwig zalig zijn.
Daar zal u Gods liefde ontglociefi.
Daar zult gc als de lelie bloeien.
Met een hemclsch schoon versierd,
Daar zult gij het Lam omringen.
En met 't koor der Englen zingen,
Dat daar ecuwig feesttijd viert.