Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
198
Gij zijt een dier zuivre bloemen,
Die liet hart van Jesus boeit.
Welk een voorrecht, welk een zegen
Vloeit oj) dezen dag u tegen.
Dierbaar, Godgevallig kind;
Zie thans de Englen om u zweven.
Zie thans Jesus in u leven,
Jesus de eeuw'ge kindervrind.
Neen gij zult het nooit bevatten,
Welk ecu voorrecht, wxlke schatten
Gij van daag ontvangen mocht;
Blijf, blijf dan dien schat bewaren.
De eeuw'ge God der legerscharen
Heeft van daag uw hart bezocht.
Jesus, ja, beminde u teeder
Daalde liefd'rijk tot u neder
L'it het hemclsch paradijs;
En iji schijn vau Brood verlxn'gcu
Gaf Hij voor het eerst deez' morgen
Zich geheel aau u tot spijs.
Jesus kwam ziju Vleeseh u scheuken.
Met ziju dierbaar Bloed u drenken.