Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
ach inijn kind, ik durf het u niet zeggen,
welke vreesclijke gevolgen dit voor u zou
hebhen. Do geringste genade zelfs, welke
God u schenkt, laat u nimmer gelijk gij
eerst waart. Beantwoordt gij er aan, dan
wordt gij er beter door; verstoot gij ze
echter, dan \vijkt gij er door van het pad
der deugd af. Wat moet het dus niet zijn
van de grootste aller genaden, welke gij
op den dag der eerste heilige Communie
ontvangt ? Niet ten onrechte wordt daar-
om de eerste heilige Communie een be-
slissende verrichting genoemd, wijl zij
niet zelden over het overige des levens,
ja zelfs over de geheele eeuwigheid be-
slist.
Het kind. O mijne goede Moeder,
mocht ik toch altijd van het gewicht der
eerste heilige Communie goed doordron-
gen zijn, bid voor mij, en wek mij door
uwe vermaningen op tot eene zalige
vrees.