Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
195
voortaan zoo leve, <lat Jesus altijd in
mij blijve. Amen.
Heilige Eugclen, beschermt mij ge-
durende gelicel miju leven. Herinnert
mij dikwijls, dat ik heden Jesus in mijn
hart heb ontvangen. Bidt voor mij, op-
dat de duivel in datzelfde hart nooit weer
zijnen intrek neme. Verwijdert mij van
de zonde, wekt mij oj) tot het goede en
geleidt mij eens naar den hemel. An»en.
nmig gehpcl eleu <lac {((»dvrnehtls; eu
zedig «lour. ga infernialen itaar de kerk,
«»■II .leHiis gedurig te l>edankeii. onderhoud
u ook diiiwUl<* te hiila met uwen goeden
.letiu« door Nchtitkne «ichietgehedeii en be-
denk. dat JeKuw «loor z^ne gennde iiii in ii
ItliJft. zoo lang gIJ 11 zuiver houdt van
d<»odzonde. Viiieht, neh vlucht dan v(»(»rt-
nnn zelfH het miiiHte kw aad. — Cäa ook o|>
dezen Nehootieii dag uwe doopbeloften v<'r-
nieuwen (>n wU<l u met een groot vertrou-
wen «Ml vol lield«' g4>h«'el t<»«* ann de aller-
h(>iligHt<* Mnagd ^larla. dotir wier tuN«eheu-
koniNt gU zuik<> oiiuit>4|ir<'k«*iUhe genaden
bekomen hebt.