Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
194
mijne gebeden niet vergeten. Tk bid U,
breid haar uit op aarde, verneder de
vijanden, die haar vervolgen. Stort uwen
zegen uit over onzen TT. Vader den Paus,
over de Bisschoppen, Priesters, Missi-
onarissen en allen, die aan het heil der
zielen arbeiden, opdat uw rijk ons toe-
kome en uw Naam verheerlijkt worde.
Amen.
GEBBD TOT MARIA EN DE H. ENGELEN.
O Maria, mijne lieve Moeder, wat ben
ik, uw kind, toch gelukkig! Zie, Jesus
leeft in mijn hart cn wil altijd door zijne
genade in mij blijven, indien ik TTem niet
weder door de zonde uit mijn hart ver-
drijf. Ik neem dan vol vertrouwen tot TJ
mijne toevlucht; ik weet met hoeveel
vreugde Gij thans op mij nederziet; ik stel
mij geheel onder uwe bescherming, ik
wijd mij op nieuw als kind aan U toe cn
bid U uit geheel mijn hart, maak dat ik