Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
193
melijk bid ik U voor mijnü ouders,
ziclsbestierders, vrienden en weldoeners
en voor allen, die mijne gebeden ver-
zocht hebben; zegen hen, laat hen nog
lang op aarde tevreden en gelukkig leven,
vergeld hun alles wat zij aan mij df)en
en neem hen na hunnen dood bij U in
den hemel. Zegen hen, die thans op
sterven liggen, laat hen in uwe liefde
uit deze wereld scheiden. Zegen allen,
die mij eenige weldaad bewezen hebben;
geef hun het goede duizendwerf terug,
maar beloon hen daarvoor nog veel meer
in den hemel. Zegen ook de zielen in
het vagevuur; zij verlangen zoo zeer bij
U in den hemel te worden opgenomen ;
welaan, verhoor dan mijn kinderlijk ge-
bed, verminder hare smarten, verlos
haar uit de vlammen van het vagevuur,
Iaat haar den hemel binnentreden.
Maar lieve Jesus, terwijl Gij in mijn
hart leeft, mag ik ook de II. Kerk in
......................................................................^
•^67 13