Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
192
getrouw blijven. Goddelijke Zaligmaker,
maak mij zoo deugdzaam als Gij geweest
zijt; maak dat ik U en uwe lieve Moeder
tot aan mijnen dood oprecht beminne,
cn dat ik na mijn sterven ü eeuwig in
den hemel moge loven en prijzen. Zie-
daar, mijn Jesus, wat ik U thans met
vertrouwen vraag. Ik ben verzekerd, dat
Gij mijn gebed niet onverhoord zult laten.
Doch Gij wenscht vurig, dat ik ook voor
anderen biddc; want voor alle menschen
zijt Gij gestorven, alle menschen wilt
Gij recht gaarne voor eeuwig gelukkig
makea. Hoor dan, Jesus, wat ik U nog
voor hen verzoek.
Maak, dat alle menschen U kennen,
tJ beminnen, U dienen; maak, dat zij,
die nog niet braaf zijn, zich verbeteren.
Geef den hongeiigen brood, den zieken
de gezondheid, den bedroefden troost,
en allen datgene, wat zij naar de ziel
en het lichaam noodig hebben. Voorna-