Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
190
vertrouwen tot Ü bidden en weet, dat
Gij zeer veel behagen schept in het gebed
der kinderen, vooral op het oogenblik,
dat Gij in hun hart rust. —• O hoe ge-
lukkig waren die kinderen, welke Gij
in uwe armen genomen hebt! Welk eeue
vreugde smaakten zij, toen Gij hen ze-
gendet en zij van U zeiven hoorden, dat
voor hen het rijk der hemelen is. O
hoevele genaden zullen zij dan van U
ontvangen hebben! Doch, lieve Jesus,
ik ben thans nog gelukkiger; ik heb niet
alleen uwen zegen, niaar U geheel ont-
vangen. Gij leeft wezenlijk in mijn hart;
ik kan dus nog meer genaden van U
verkrijgen. Ik bid ü dan, lieve Jesus,
maak dat ik voortaan uw goed kind zij;
maak dat ik mijne ouders oprecht be-
minne en hun steeds gehoorzame. Maak
dat ik met mijne broeders en zusters
eu met andere kindereu iu vrede leve ;
maak dat ik medelijden met de armen