Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
187
dierbare ouders hebben mij vele weldaden
bewezen, ik moet hen daarvoor bemin-
nen ; doch Gij, mijn Jesus! hebt mij nog
veel meer goed gedaan, V moet ik dus nog
meer beminnen. Zoo als een goed kind
zijne ouders bemint, zoo bemin ik V;
doch dit is nog veel te weinig. Ik
wensch U zoo zeer te beminnen, als Gij
door de Engelen in den hemel bemind
wordt. Geef dat ik U zoo zeer beminne
als uwe lieve Moeder gedurende haar
leven IJ bemind heeft.
Ik bedank U ook, goede Jesus, voor
alles wat Gij aan mij gedaan hebt. Ik
bedank U, dat Gij mij uit het niet hebt
geschapen. Ik bedank IJ, dat Gij mij
ouders hebt geschonken, die mij liefde-
rijk verzorgen en zooveel goed bewijzen.
Ik bedank ü, dat Gij zooveel voor mij
hebt willen lijden eu zelfs aan het kruis
gestorveu zijt. Ik dank U, dat Ik 11 dezen
morgen in mijn hart heb mogen ontvan-