Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
184
deu, ])rijzen, bedanken en beminnen!
Alle Uitverkorenen Gods en voorname-
lijk gij, mijne heilige Patronen en mijne
lieve Moeder Maria, vereenigt u thans
met mij, om mijnen goeden Zaligmaker
dien ik nu geheel bezit, al de eer te
bewijzen, welke ik Hem verschuldigd ben.
O mijn Jesus, hoe gelukkig ben ik!
Gij zijt in mijn hart, Gij zijt gekomen
tot mij uw kind ! Gij hebt U geheel aan
mij geschonken! Ja lieve Jesus, Gij zijt
geheel de mijne en ik ben geheel aan U1
Ach, ik wenschte, dat ik U thans zien
kon gelijk de Engelen die mij vol \a*engde
omringen en U eerbiedig aanbidden. O
Jesus. ik aanbid U; Gij zijt mijn God
en Gij leeft in mij. Ik aanbid uwe
heilige Handen en Voeten, die voor mij
met nagelen zijn doorboord. Ik aanbid
uw heilig Hoofd dat voor mij met
scherpe doornen is doorstoken; ik aan-
bid uw heilig Lichaam, dat voor mij