Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
183
maak dat ik altijd uw goed kind blijve!
Jesus laat mij met U vereenigd leven
en sterven!
Lieve Jesus, zegen mij, nu Gij in mijn
hart zijt; zegen mijne zii-l en miju li»
('liaam, mijn verstand cn mijnon wil.
zegen al mijne krachten; al mijne daden 1
Zegen mijne ouders, broeders en zusters,
mijne vrienden en bloedverwanten; ze-
gen de zondaars o])dat zij zich bekee-
ren; zegen de geloovige zielen, opdat ze
uit het vagevuur verlost worden; zegen
ook hen die mijne gebeden verzocht
hebben; zegen alle menschen!
Lieve Jesus, bidt Gij in mij; opdat
mijne gebeden aan uwen hemelscheu
Vader des tc aangeunmer mogen zijn!
AIm eU zoo p('iii|;cn tijd iiK't uwen goeden
Zuli(>iniik<'r in\tetidiK liebt Ke«|»i*<»keti en
llem «Intgene hebt (tezegd. wnt IIU zelfii
7.nl ingeven, bid «Inn nog naiidaehtig het
v«»lgeiide :
Engelen des hemels, helpt mij Jesus,
die thans in mijn hart wopnt, aanbid-