Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
182
DANKZEGGING NA DE H. COMMUNIE.
NUii kin<I. keer na «Ie II. C'ontntiiiiie in n
zei ven. .\('ciii niet aaiiMtonilM een boeit (
doeh hond n inwenilig hezig met Je«iiitt.
11 wen Heer en nwen fäod, «lie in u woout.
Lnister itaar hetgeen HU tot n in het bin-
nenste iiwA harten zal zeggen en spreek
hart aan hart met iiuen goeden Zalig-
maker, die tot II gekomen in om ii met
ontelbare genaden te overladen. Dedenk
liet wel. dat na de C'ointniiiiie het geschikt-
ste oogenblik is om vele e« groote genaden
te bekomen. I.aat <1(1« dien koNtbaren tijd
niet voorbUgaaH; maar geiiriiik die kost-
bare oogeiiblikken om iiwea Jesus inwen*
dig t» aanbidden. Hem te danken, te loven
en te prUzen en overvloedige genaden voor
II zeiven en aii<leren van Hein te verzoe-
ken. Herhaal bv. ten dien einde eenige
malen met veel aandacht en eerbied som-
mige der volgende schietgebeden:
O Jesus, lieve Jesus, nu leeft Gij in
mij 1 Wees welkom in mijn hart, o Jesus,
ik bemin ü, maak dat ik U nog meer
beminne! Ach Jesus verlaat mij toch
nooit! Ik wil liever sterven, lieve Jesus,
dan U door eeue doodzonde bedroeven !
O Jesus! ik offer mij geheel aan U op.