Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
181
Jesus en aanbid Hem dan in mijn liart!
O heilige Engelen, die mijnen dier-
baren Zaligmaker onzichtbaar omringt,
vergezelt mij naar dc Comiuuniebank
eu neemt alles uit miju hart, wat aan
Jesus zou kuunen mishagen!
En nu lieve Jesus! nu is het geluk-
kige oogenblik daar! Ik kom, ik nader
tot U! sta toe, dat ik U beminne, dat
ik ü ontvange I o Jesus, mijne liefde,
kom, kom spoedig in mijn hart! Amen!
1« liet (Migenhlik der ComiiKiiiie niet ge-
komen ; hond II «Inn nog met dezelfde ge-
voeleim bezig. Verwek onder het bidden
der C <• n f'l t e O r een korte Akte vnn be-
rouw en zeg driemaal zoo eerbletlig in«tge>
lyk: Heer, Ikbrnnletwaardlgdat
f■> y in ni U II h a r t k o m t, in a a r « |i r e e k
ftlechtw een woord en mljiieziel
zal gezoiMl worden. Ciia daarop met
groote ingetogenheid, de haiKlen te zamen,
de oogeii nefiergeMlagen. zonder tedriiigan
4»r iiieiiwNglerlg naar an<lereii te zien, t«>t
de rnmmuniel>Hnk en zeg. terwUl gU de
H, Hostie ontvangt, niet met den mond
maar met bet bart: li e t 1 e b a a in van
onzen Heer .1 e n ii h b r I n t ii •» be-
ware in U 11 <* ziel ten c e n w i g e n
leve n.