Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
lijk te zijn. Ik verlang zoo 'zaclitinoe-
dig en geduldig, zoo liefderijk en wel-
dadig, zoo onvermoeid in het bidden,
en zoo deugdzaam gestemd te worden,
als Gij hier op aarde waart. In verlan-
gen om met U op het allernauwst ver-
eenigd tc worden, nader ik thans tot
de tafel, die Gij mij hebt toebereid.
Geef dat ik van daar volmaakt aan mij
zelven verstorven en geheel met IJ ver-
vuld moge terug keeren. Ik vertrouw en
smeek er U om, dat Gij, die de liefde zijt
mij met U in heilige liefde moogt veree-
nigen. O geef dat mijn smeeken altijd
vuriger,mijn vertrouwen altijd levendiger,
mijne liefde altijd zuiverder, mijne veree-
niging met U altoos volmaakter worde.
Heilige INIaagd Maria, Gij waart zoo
rein, toen Jesus in uwen schoot neer-
daalde; ach mocht toch mijn hart rein
wezen. Gij kunt dit maken, acli doe
het dus, lieve Moeder; breng mij mijnen