Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
178
Voor de communie.
Miju dierbare Jesus! lioezeer verlang
ik naar U 1 Ach kom, kom toch sjwedig!
Lieve Jesus, ik geloof in U, doch verle-
vendig mijn geloof ; ik hoop op U, beves-
tig mijne hoop; ik bemin U uit geheel miju
hart, uit geheel mijne ziel, uit al mijne
krachten, ach vermeerder mijne liefde!
Doe open, doe open, o mijne ziel,
juich en bid, Jesus, de vriend der kin-
deren komt tot u. Hij bemiut u, Hij
-vvil zich met u vereenigen, verheug u
dus en nader met vertrouwen tot uwen
goeden Zaligmaker!
O ja, mijn Jesus, Gij komt! Ach,
als er nog een stofje merkbaar is in de
woning mijner ziel, neem dit toch eerst
weg; ik mag ü in geene woning leiden,
waar niet alles rein eu zuiver is. Wasch
mij dus, o Heer, in uw dierbaar Bloed,
cn ik zal witter worden dan sneeuw.