Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
177
der levend gemaakt. Gij hebt allen goed
gedaan cn toch liebben dc menschen TJ
mishandeld en aan het kruishout vastge-
nageld. Hoe groot moet de smart geweest
zijn, die Gij geleden hebt en toch waart
Gij geduldig en toch hoorde TJ niemand
klagen. O .fcsus, ik schaam mij voor U,
Gij waart zoo geduldig in de allergrootste
smarten cn ik maak mij dadelijk toornig,
als mij maar het minste misdaan wordt.
Tk wil niets verdragen, ik wil niets lijden.
Ach, lieve Jesus, vergeef het mij. Ik zal
mij beteren. Wisch al mijne zonden uit,
alvorens in mijn hart te komen, en als Gij
aanstonds in mijn hart zijt nedergedaald,
verleen mij alsdan de genade van gansch
aan U gelijkvormig tc worden. Alle En-
gelen en Heiligen des Hemels, bidt thans
voor mij, want aanstonds zal het geluk-
kige oogenblik aanbreken \\aaro]) Ko-
ning der koningen in mijn hart zijne
woonplaats zal vestigen.
07 12