Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
176
vereenig daarom mijne smeekingen met
die van uwen welbeminden Zoon en bid
U voor alle levende en overledene leden
der H. Kerk. Stort uwen zegen over allen
uit; maak dat alle menschen U kennen, ü
beminnen en dienen. Zegen ook de geloo-
vige zielen, verlos haar uit de vlammen
des vagevuurs, neem ze bij Uiu den hemel.
O Maria, aanbid, loof en prijs Gij met
mij Jesus, uwen goddelijken Zoon, die
hier op het altaar tegenwoordig is; ver-
werf voor mij dat ik llem en U gedurende
geheelmijn levenrecht hartelijk beminne.
Maak vooral, dat ik Hem heden in een
rein cn zuiver hart ontvange.
O Jesus, ik kan U wel niet zien, maar
Gij zijt hier toch bij mij. Ik aanbid, loof
en prijs U met de H. Engelen, die U hier
onzichtbaar omringen. O lieve Jesus, wat
zijt Gij goed en toch hebbende menschen
U kwaad gedaan. Gij hebt de zieken ge-
zond, de blinden ziende en dedoodeu we-