Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
174
zegen ook hen die mij kwaad hebben ge-
daan en vergeef aan mij gelijk ik elke ver-
ongelijking van harte vergeef. Zegen alle
menschen en voornamelijk de kinderen,
opdat wij allen zoo deugdzaam trachten
tc worden als het goddelijk Kindje Jesus
op aarde geweest is. — Opdat mijn ge-
bed U des tc aangenamer moge zijn, vcr-
ecnig ik het met dc voorbede der allerhei-
ligste Maagden Moeder Gods Maria, de
heilige Apostelen, Belijders cn iMaagden
en alle Engelen cn Heiligen des hemels.
BTJ DE CONSECRATIE.
Mijii liiiKl, wok tlianw iiwoii (><>rhie<l op.
JeNtt« l«»iiit «>p het altaar. Uid, bid nii vu-
rig. Jesus zal II thntis iiiots weigeren. IImI
«Iii« vo<»r ti zeiven. opdat .lesii« zich iiaiiw
met II vereenige ei» iiw hart tot eene aan-
gename wooiiplaatH bereide, bid vo<»rii\«'e
oiiderH, broe<lerM. zimters. voor de zonda-
ren en f»ngelo<»vigen, bid in een woitrd voor
alle meiiHrheit opdat allen Ciïoil mogen ken-
nen. beminnen en clieneii en Hem eeiiN In
den lieinei aanschotitven.
Voor U, O Jesus, werp ik mij ter aarde