Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
172
gedachten naar den hemel gericht zijn.
De Engelen en Heiligen in den hemel lo-
ven cn prijzen U ono])houd('lijk. O zij zijn
zoo gelukkig dat zij ü steeds prijzen kun-
nen. Thans wil ik met de Eugeleu des
hemels vol vreugde uitroepen: Heilig,
heilig, heilig zijt Gij, o God 1 Alles wat in
den hemel en op de aarde is moet ü loven
en prijzen. Om U naar waarde te verheer-
lijken, hied ik Ü deze 11. Mis aan en de
H. Communie, die ik aanstonds zal ont-
vangen. Als ik met Jesus uwen goddelij-
ken Zoon zal vereenigd zijn, zal Hij in mij-
ne plaats U al die eer bewijzen, w^elkc wij
U verschuldigd zijn, en hoop ik de genade
te bekomen om gedurende geheel mijn
leven aan uw beminnclijken dienst te blij-
ven toegewijd. Help mij, o mijn God, op-
dat mijne verlangens mogen bevredigd
worden. Ameu.