Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
171
den en zegeningen mogen uitgesproken
worden, welke over dezen kelk geschie-
den en dat door de kraeht dier geheim-
volle Consecratie, waardoor de wijn in
het Bloed uws Zoons wordt veranderd,
mijn hart iu eene vuurbaak uwer liefde
veranderd moge worden. Vervul, o God,
deze mijne wenschen, opdat ik van nu af
voor altijd aan ü moge zijn toegewijd en
gausch gelijkvormig worde aan Jesus,
uwen Zoon. Maria, allerliefste Moeder,
bied Gij door uwe allerzuiverste handen
dit offer den hemelschen Vader aan en
verwsi'f voor mij de genade, dat ik Jesus,
uwen Zoon, aanstonds in een goed voor-
bereid hart moge ontvangen.
üij dli prefatie.
Goede God, liefderijke hemelsehe Va-
der, maak onze harten en bogeerten los
vau al w at aardsch is, opdat wij U allecu
beminnen, aan U alleen deuken eu al onze