Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
170
mijue beminde ouders; zegen iieu, goede
God, en geef dut ik iiuu steeds vreugde
verschaife. Ik bid ü ook voor mijue bloed-
vervvanteu en vrienden eu voor ailcu,
die mij verzocht hebben, dat ik voor hen
zoude bidden; geef hun alles wat hun naar
ziel en lichaam voordeelig is. Zie dan, o
goede God, met welgevallen op dit offer
neder. Laat het ons zoo voordeelig wor-
den, dat wij eens bij U iu den hemel ko-
men. Tegelijk met dit olFer draag ik ook
mij zeiven aan IJ op. Gij hebt behagen
iu het offer van kinderen; neem mij dan
goedgunstig aan. Ik offer U vooral mijn
hart, waarin Jesus aanstonds zijnen in-
trek zal ucmcu. Nogmaals smeek ik U,
dat Gij het van alle vlekken der zonden
moogt reinigen. Ik dompel het in den
gezegenden kelk, waarin U thans de wijn
wordt opgedragen, die in het dierbare
Bloed vau Jesus zal veranderd worden.
Ik wensch, dat over mijn hart al de gcbe-