Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
169
heid is, heeft het gezegd: Mijn Vleesch is
vmarlijk spijs en mijn Bloed is waarlijk
drank. Ik geloof dit alles zonder den min-
sten twijfel en ben bereid voor dit geloof
mijn leven op te offeren, omdat Gij het
ons geopenbaard hebt, die niet bedriegen
kunt, noch bedrogen kunt worden. lieer,
vermeerder mijn geloof en laat mij in dit
geloof leven en sterven.
bij i)k offerande.
Liefderijke homelschc Vader, neem dit
offer van brood en wijn, welke in het
Lichaam en Bloed van Jesus, uwen Zoon,
zullen veranderd worden, goedgunstig uit
de handen des priesters aan. Verhoor de
gebeden, die hij U voor zich zelven en
voor alle levende en overledene geloovi-
gen opdraagt. God, ik wil U thans met
vertrouwen bidden en vereenig mijne ge-
beden, met die des priesters en die der
gansche Kerk. Ik bid U voornamelijk voor