Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
ze geheel mijn leven onderhouden en mij
overal zoo gedragen als Jesus mij zegt, dat
Gij goede Vader in den hemel, hebben
wilt. Lieve Jesus, bezegel het voornemen,
dat ik thans maak, met uw heilig Vleesch
en Bloed, hetwelk ik aanstonds zal ont-
vangen. Amen.
bij het ckedo.
Mijn Heer en mijn God, ik geloof vas-
tclijk al hetgeen Gij geopenbaard hebt &a.
door uwe heilige Kerk mij voorhoudt om
te gelooven. Ik geloof bijzonderlijk, dat
Jesus waarachtig tegenwoordig is in het
allerheiligste Sacrament des Altaars,
waarin ik Hom met den diepsten eerbied
aanbid als mijnen God en Zaligmaker, dien
ik aanstonds onder de gedaante van Brood
zal ontvangen met zijne Ziel en Lichaam,
met zijn heilig Vleesch en Bloed, gelijk
Hij glorierijk in den hemel is. Jesus, uw
Zoon, die even als Gij, de eeuwige waar-